Hlavní stránka společnosti Danter Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: deštníky Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: nástěnné a stolní hodiny, náramkové hodinky Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: trička, polokošile a mikiny Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: broušené nápojové a užitkové sklo Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: Kuličková a plnící pera a tužky
Račte vstoupit do našeho interaktivního katalogu s možností přímého nákupu!

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti DANTER, s.r.o. platí od 1.3.1999 pro všechny dodávky zboží a služeb, pokud nebyly výslovně sjednány podmínky jiné. Pro vztahy neupravené těmito podmínkami platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. V případě sporu je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

OBJEDNÁVKA

Objednání zboží a služeb je považováno za závazné na základě ústní nebo písemné objednávky, případně s potvrzením kalkulace nebo úhradou zálohové faktury.

CENY

Ceny zboží a služeb uvedené v katalogu, cenících, na cenovkách zboží vystaveném ve vzorkovnách i v dodatečných nabídkách jsou uvedeny bez DPH a mohou se měnit v závislosti na změnách vnejších podmínek (kurz DM/Kč, ceny energií a pod.). Platná cena je stanovena individuální kalkulací prodávajícího podle objednávky kupujícího. Závazné ceny prodávajícího platí uvedením v potvrzení objednávky s cenovou kalkulací, případně ceny uvedené v zálohové faktuře. Cena se rozumí při odběru zboží kupujícím ze vzorkoven prodávajícího. Cena zboží nezahrnuje náklady na balení zboží a náklady na dopravu zboží kupujícímu.

MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY

Prodávající si vyhrazuje právo stanovit minimální množství v jednotlivých druzích zboží, případně minimální hodnotu objednávky. Běžné plnění je od šesti tisíc korun při jedné objednávce, případně od tří tisíc korun u objednávky neobsahující více než dva druhy zboží.

DODACÍ LHŮTA

Dohodnutá dodací lhůta počíná plynout ode dne úhrady zálohové platby a eventuelně ode dne odsouhlasení výtvarných návrhů a předloh.

DODACÍ PODMÍNKY

Místem a časem plnění jsou vzorkovny prodávajícího. Kupující se může dohodnout s prodávajícím na zaslání zboží poštou, autodopravou, vlakem nebo rozvozem ke kupujícímu prodávajícím. Okamžikem převzetí zboží nebo jeho předání veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Prodávající může plnit dodávku i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující uhradí kupní cenu a eventuálně také dopravné, balné a případné přirážky včetně DPH po dohodě s prodávajícím jedním z těchto způsobů, případně kombinací: 70-100% záloha vč. DPH předem, v hotovosti při dodávce, dobírka, faktura po dodání zboží, splatná do 14 dnů od vystavení. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění a kupující je povinen tuto fakturu v době splatnosti uhradit. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupujícímu nenáleží právo na zadržení platby.

STORNO - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Při zrušení zakázky kupujícím má prodávající právo účtovat stornovací poplatek, a to i v případě, kdy nebyla uhrazena zálohová faktura, ale zakázka byla v plnění na základě písemné objednávky. Stornovací poplatek může činit až 100% hodnoty plnění, s výjimkou té části nákladů, kterým šlo zamezit po doručení oznámení o zrušení zakázky.

VYŠŠÍ MOC

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci. Prodávající je povinen o takovém případu neprodleně informovat kupujícího a má právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od dodávky, bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu. Obdobně se postupuje, přestane-li být objednané zboží nebo jeho náhradní provedení na trhu dostupné.

VADY ZBOŽÍ

Zjevné vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po dodávce, skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, v případě nemožnosti náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím do 2 měsíců od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny. Reklamovat lze předměty jen v původním, nepoškozeném obalu a dále neupravované a nepotištěné zákazníkem.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Dodávka zboží a služeb za jiných, vyjímečných podmínek je možná jen na základě individuální písemné kupní smlouvy.

Snažíme se, aby nakupování u nás bylo jednoduché a pohodlné. Zde naleznete popis všech způsobů objednání zboží. Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: plastové kancelářské pomůcky
Profil společnosti, naše historie a záměry do budoucna.
Novinka! Představujeme Vám nový prodejní kanál naší společnosti. On-line internetový virtuální obchod Danter je tu pro Vás! Počet nabízených položek neustále rozšířujeme. Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: stříbrné kolekce a postříbřené luxusní předměty
Jsme solidní společnost. Nabízíme Vám úplný seznam kontaktních informací o naší společnosti. Neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit, těšíme se na Vás!
Přímý vstup do katalogu Danter 2002 - kategorie: předměty z pravé kůže